เฟอร์นิเจอร์ Bulit-IN

"เฟอร์นิเจอร์ Built-IN หรือเฟอร์นิเจอร์ ที่ออกแบบและผลิตเต็มพื้นที่ ช่วยให้การใช้งานเฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่ลงตัว เรียบร้อยมากขึ้น เนื่องด้วยการผลิตเฟอร์นิเจอร์ Built-IN มีความซับซ้อน ในแต่ละพื้นที่ ใช้เวลานานในการผลิต ทางโรงงานผลิต จากโรงงานและนำเข้าไปติดตั้งหน้างานเพียง 2-3วัน โดยไม่มีฝุ่นที่หน้างาน ตรวจสอบคิวการผลิตกับพนักงานก่อนได้ค่ะ"

ขั้นตอนแรก เราเข้าไปวัดพื้นที่ เพื่อนำพื้นที่ มาออกแบบ และเสนอราคา คุยกับเรื่องรูปแบบที่ต้องการ หรือมีการส่งรูปแบบคิ้วบัวจาก ตัวอย่าง Pinterest แล้วค่อยเริ่มขั้นตอนการผลิต

ออกแบบและผลิต ได้ตามต้องการ ตามจุดประสงค์การใช้งาน ผลิตจากไม้สักผสมด้วยไม้อัดสัก หรือเลือกแบบหน้าบานไม้สักแท้ ได้ โครงสร้างผสมไม้อัดสักเพื่อไม่ต้องกังวลเรื่องการหดขยายของไม้

ระยะเวลาการผลิต 30-60วัน คิวงานตรวจสอบกับพนักงานก่อนได้ค่ะ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ งาน Built-In โทร. 02-933-6637

"เลือกสไตล์ที่ชอบ เลือกมือจับที่ใช่ ได้"