สินค้าจากโรงงานอุดมเฟอร์นิเจอร์

เตียงนอนแบบมีลิ้นชัก

โต๊ะอาหารไม้สักแท้

เตียงสองชั้น นอน 2คน